Detaljinformation om Baumgarten, Michael  (L)

Hemadress:
Egnahemsvägen 7 Ramsö
185 99  VAXHOLM
Telefon arbete: 08-290123
Telefon mobil: 0708-330564
E-post 1: michael@egenart.se
Valkrets: Ej angiven