Detaljinformation om Visteus, Ingemar  (M)

Hemadress:
Timmermansvägen 3
185 34  VAXHOLM
Telefon bostad: 08-541 33527
Telefon arbete: 08-6226476
Telefon mobil: 070-3086558
E-post 1: visteus.ingemar@bredband.net
Valkrets: Ej angiven